ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Державне та регіональне управління" (Чернов С.І.)

2. Індивідуальна работа