ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Інвестиційний менеджмент"

2.1. Методичні вказівки до практичних занять

2.2. Для магістрів додаткове завдання

3 Завдання для індивідуальної роботи

4 Питання до іспиту