ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Організація підприємницької діяльності в морегосподарському комплексі"

2 Методичні вказівки до практичних занять ОПД

3 Денне відділення - контрольні робіти

4 Заочне відділення - контрольні робіти