ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Проектний аналіз"

2. Методичні вказівки до практичних занять ПА

3. Методичні вказівки до лабораторних занять в Project Expert

4. Питання до іспиту ПА