НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА

1. Тематика тез, статтей, дипломних і магістерських робіт під керівництвом Сергійчука С.І.

2. Приклади змісту дипломних і магістерських робіт.

3. Вимоги до наукової статті.

4. Вимоги до тез наукової доповіді.

5. Вимоги до наукової мови та стилю.

6. Український правопис.